deutsche Sprache
Γραφείο
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
Οι δικηγόροι
στοιχεία έκδοσης
Συμφωνίες περί αμοιβής
Γενικό συμφωνητικό περί αμοιβής
Συμφωνητικό ποινικής υπεράσπισης
Για την ένδειξη τον ανωτέρω εγγράφων πρέπει να είναι εγκαταστημένο το acrobat reader. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ
Τα παρακάτω έγγραφα σας αφορούν μόνο, εφόσον έχει προκύψει από προηγούμενη συνομιλία μας, ότι πρόκειται να συνάψουμε συμφωνητικό κατ' απόκλιση των από το νόμο προβλεπομένων παγίων δικηγορικών τελών.
Έντυπα
Νόμοι
Συνδέσεις